Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Παύλος Μοσχίδης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 51-62