Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Γίρζι Βόλκερ», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 44-45