Επικοινωνήστε
μαζί μας

Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας

Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας

Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα, 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

  • +30 2310-488782 & 2310-805507 (ώρες πληροφόρησης: 9.00-15.00 καθημερινά-εργάσιμες ημέρες)
  • +30 2313-331502
  • programma.diadromes@gmail.com

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας" παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον παραπάνω λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου