Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας
Λεξικό Α'-Γ' Δημοτικού

Αποτελέσματα για: "Ε"

Βρέθηκαν 218 Λήμματα [1 - 10]

εγκέφαλος

[ο], ουσιαστικό
μυαλό

έγκλημα

[το], ουσιαστικό
Το έγκλημα είναι μία κακή πράξη, αντίθετη στους νόμους.
Το να σκοτώνει κανείς ανθρώπους είναι έγκλημα.
έ-γκλη-μα

εγκυκλοπαίδεια

[η], ουσιαστικό
Η εγκυκλοπαίδεια είναι μία σειρά από βιβλία, σιντί ή ντιβιντί που μας δίνουν πληροφορίες για πολλά και διαφορετικά πράγματα με αλφαβητική σειρά.
ε-γκυ-κλο-παί-δει-α

έγκυος

[η], ουσιαστικό
Η έγκυος είναι μία γυναίκα που έχει ένα μωρό στην κοιλιά της.
έ-γκυ-ος

εγχείρηση

[η], ουσιαστικό
Όταν κάνεις μία εγχείρηση, ο γιατρός διορθώνει ή βγάζει ένα άρρωστο μέρος του σώματός σου για να το γιατρέψει.
Η θεία του κυρία Μιχάλη έκανε εγχείρηση στη μέση της, επειδή την πονούσε πολύ.
εγχειρίζω
εγ-χεί-ρη-ση

εγωιστής, εγωίστρια

[ο], [η], ουσιαστικό
Εγωιστής είναι αυτός που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει να γίνεται συνέχεια το δικό του.
ε-γω-ι-στής

έδαφος

[το], ουσιαστικό
Το έδαφος είναι η επιφάνεια της γης.
Η μπάλα ξέφυγε από τα χέρια του Ίγκλι κι έπεσε στο έδαφος.
γη
έ-δα-φος

έδρα

[η], ουσιαστικό
Η έδρα είναι το γραφείο της δασκάλας ή του δάσκαλου στο σχολείο.
έ-δρα

εθελοντής, εθελόντρια

[ο], [η], ουσιαστικό
Είσαι εθελοντής, όταν κάνεις κάποια δουλειά με τη θέλησή σου και χωρίς να παίρνεις χρήματα.
ε-θε-λο-ντής

έθιμο

[το], ουσιαστικό
Το έθιμο είναι μία ιδιαίτερη συνήθεια ή ένας τρόπος ζωής που έχουν οι κάτοικοι ενός τόπου.
«Το Πάσχα εμείς οι Έλληνες έχουμε έθιμο να βάφουμε κόκκινα αυγά» είπε η δασκάλα.
συνήθεια
έ-θι-μο
Συζήτησε στην τάξη με τους συμμαθητές σου για τα έθιμα του τόπου σου. Yπάρχουν έθιμα στο τόπο σου που ξεχωρίζουν; Ποια είναι αυτά;