Είστε εδώ

Úchem so Pomátsko. Μαθήματα πομακικής γλώσσας. Τεύχος Γ΄: βασικό λεξιλόγιο (πομακο-ελληνικό και ελληνο-πομακικό)