Είστε εδώ

Ημέρες, νύχτες πού ’ναι τες; Το ρήμα έρχομαι