Είστε εδώ

Απ’ το δωμάτιο της σιωπής: ποιήματα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Τα βιβλία. Ποιητικά βιβλία και ποιητές Κριτική 2 7-8 78-80 1960