Είστε εδώ

Το τραγούδι του Στρυμόνα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Τα βιβλία. Ποιητικά βιβλία και ποιητές Κριτική 2 7-8 78-80 1960