Είστε εδώ

Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Η διδασκαλία της ιστορίας στις δέσμες: διάσταση θεωρίας και πράξης 43 51-62 1986
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας (1976-1986) και το μάθημα της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση. Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) και εγχειριδίων Ιστορίας 50 275-292 1987
Φιλόλογος Ισμυρλιάδου Αδελαΐδα, Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Κωδικοποίηση ελληνόγλωσσης αρθρογραφίας-βιβλιογραφίας για το μάθημα και την επιστήμη της ιστορίας 61 201-211 1990
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Διαλεκτική και γνώση στον Πλάτωνα. Σχέση μορφής και περιεχομένου στα πλαίσια της διαλεκτικής (Παρμενίδης, Θεαίτητος, Σοφιστής) 72 148-160 1993
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Διαλεκτική και γνώση στον Πλάτωνα. Σχέση μορφής και περιεχομένου στα πλαίσια της διαλεκτικής (Παρμενίδης, Θεαίτητος, Σοφιστής) (Συνέχεια από το τεύχος 72) 73 216-239 1993
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Ένα αθησαύριστο σχέδιο της ελληνικής βουλής του 1825 για την οργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης 79 44-53 1995
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Εμπειρική διερεύνηση της γνώσης και της αίσθησης των φοιτητών για την εθνική Ιστορία. Από το θετικισμό στο σουρεαλισμό 97 305-321 1999
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Άρθρα. Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Μορφωτικό αγαθό ή εκπαιδευτικό αδιέξοδο; 108 258-266 2002
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Άρθρα. Μεθόδευση της διδασκαλίας της Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης στη Β΄ τάξη του Λυκείου 113 458-474 2003
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης. Πέτρος Μπέσπαρης, Θεσσαλονίκη 2004: Μικρή Φιλολογική – Εκδ. Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 270 119 157-159 2005
Φιλόλογος Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ. Το έλασσον και το μείζον: Η συμβολή των Διδακτικών Μεθοδολογιών στην παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών 126 539-547 2006