Είστε εδώ

Φιλιππίδης Δημήτρης, «Όταν δίδασκε ιστορία της τέχνης», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 218-224