Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Ωραίος σαν Έλληνας», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 150-153