Είστε εδώ

Ρηγοπούλου Πέπη, «'Ένα όνειρο: η ζωή», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 114-119, 121-124