Είστε εδώ

Τσοτσορού Αλίκη, «Ο χαλκός ο ηχών της αγάπης, εγώ (με τους νοσταλγικούς ρυθμούς των βαρυαύλων)», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 101-113