Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Για γέλια;», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 93