Είστε εδώ

Σαχτούρης Μίλτος, «Νίκος Εγγονόπουλος», Χάρτης, τχ. 25-26 (Νοέμβριος 1988), σ. 20-21