Είστε εδώ

Διακογιάννης Γιάννης, «Κείμενα. Λαγώος Καππαδόξ», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 689