Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Κείμενα. Τα μετά θάνατον. Μελαγχολία νωχελικού», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 628