Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Κείμενα. Δύο ποιήματα. Το κρυφτό», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 610