Είστε εδώ

Fabila René Avilés, «Κείμενα. Η Μιραμπέλ», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 594-595