Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωση του Χάρτη για το ποίημα του Γ. Ιωάννου]», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 592-593