Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ανδρέας Εμπειρίκος με τη μητέρα και τα αδέρφια του]», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 528