Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χαρτογραφίες. [Τιμητική εκδήλωση για τον Καβάφη]», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 380