Είστε εδώ

«Φωτογράφηση-Μοντάζ Αφοί Πίνα», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 362