Είστε εδώ

Κολόμβος Χριστόφορος, «Κείμενα. Επιστολή στον Πάπα», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 325-327