Είστε εδώ

Δημηρούλης Δημήτρης, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Α. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης και η τέχνη της πολεμικής», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 266-268, 270-276, 278-283, 285-290