Είστε εδώ

Ροΐδης Εμμανουήλ, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Α. Στίγματα. Ροΐδεια. Σκαλαθύρματα», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 263