Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σ' αυτό το τεύχος συνεργάζονται», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 246