Είστε εδώ

Δέρπαπας Γιώργος,Καλοκύρη Ελένη,Καλοκύρης Δημήτρης, «Τέχνες. Ζωγραφίζω ένα ασταμάτητο όνειρο ελευθερίας», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 213-214, 216-219