Είστε εδώ

Μόσχος Μιχάλης, «Κείμενα. Στη σκιά», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 183-184