Είστε εδώ

«[Alain Resnais]», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 142