Είστε εδώ

«Number One», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 105