Είστε εδώ

«Πέρε Χιμφερέρ», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 49