Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σελίδες: Ισπανία. Φρανθίσκο Γκαρθία Παβόν», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 32