Είστε εδώ

«Χοσέ Ιέρο», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 24