Είστε εδώ

«Γκαμπριέλ Θελάγια», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 14