Είστε εδώ

«Τρούμαν Καπότε», Χάρτης, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1984), σ. 758