Είστε εδώ

Brunhoff Anne de, «Τελευταία φωτογραφία του Χούλιο Κορτάσαρ», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 620