Είστε εδώ

Άναλις Δημήτρης Τ., «Κείμενα. Συνάντηση με τον Χούλιο Κορτάσαρ», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 616-617