Είστε εδώ

Δημηρούλης Δημήτρης, «Κείμενα. Ένα αφήγημα για το αφήγημα. Το Εγχειρίδιον διηγηματογραφίας του Ροΐδη», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 607-608