Είστε εδώ

Garcia Marquez Gabriel, «Κείμενα. Το φθινόπωρο του πατριάρχη [απόσπασμα]», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 603-606