Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γράμματα. [Σχόλιο του περιοδικού στην επιστολή της Άννυς Τριανταφύλλου]», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 540