Είστε εδώ

«[Ανδρικό πορτρέτο]», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 532