Είστε εδώ

«Τεχνάσματα. Παιδικές φωτογραφίες. Από το βιβλίο των Tuli Kupferberg & Sylvia Topp: As They Were Too, Quick Fox, ΗΠΑ, 1979», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 510-511