Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κλίμακες. Anthony Burgess», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 476