Είστε εδώ

«Σολάρις», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 462