Είστε εδώ

Πασχάλης Στρατής, «Κείμενα. Η ανασκαφή», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 436-437