Είστε εδώ

«Το διεθνές καρτονόμισμα. Diners Club International», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 432