Είστε εδώ

Καφαντάρης Στέλιος, «Στίγματα. Εφεδρικές Οδηγίες», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 407-409