Είστε εδώ

«Με τον Τρυφώ και τον Ουέλς στις Κάννες, το 1966», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 358