Είστε εδώ

«Η Ωραία της Ημέρας: Κλεμεντί, Ντενέβ», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 349